Lepinguõigus

Ava otsing

Lepinguõigus

Hea lugeja!

2017. aasta sügisel on saanud küpseks aeg anda välja uus eestikeelne lepinguõiguse õpik. Õpik on mõeldud eelkõige õppevahendiks õigusteaduse õppijatele, kuid pakub kindlasti kasulikku ka õigusvaldkonna praktikutele, ettevõtjatele ja teistele lepinguõigusega seotud küsimustest huvitatuile.
Õpikus käsitletakse võlaõigusseaduse eriosas reguleeritud lepinguliike. Erandina on välja jäetud kindlustusleping, mis oma mahukuse ja spetsiifilisuse tõttu väärib eraldi õpikut. Lisalugemiseks on iga peatüki ees nimekiri vastava lepinguliigi regulatsiooni käsitlevast eesti- ja võõrkeelsest kirjandusest – sealt leiavad huvilised konkreetse teemaderingi süvendatud käsitlusi. Ehkki me ei seadnud õpiku kirjutamisel eesmärgiks kogu lepinguõiguse kohta käiva Riigikohtu praktika ammendavat kajastamist, oleme püüdnud viidata seaduse tõlgendamiseks olulisimatele lahenditele. Need lahendid on peatükkide kaupa grupeerituna ära toodud ka õpiku lõpus. Iga teema kohta saab põhjalikumat käsitlust lugeda ka võlaõigusseaduse kommentaaridest.
Seadusandlust, Riigikohtu praktikat ja kirjandust on arvesse võetud 2017. aasta 1. juuli seisuga. Kuna pakettreisilepingu regulatsioon vajab uue Euroopa Liidu pakettreisidirektiivi tõttu peatselt muutmist, on õpikus lisaks kehtivale õigusele tutvustatud ka uute pakettreisilepingu reeglite tähtsamaid muudatusi. Raamatus on kasutatud äärenumbrite süsteemi. Märksõnadele on lisatud äärenumbrite viited nendele teksti osadele, kus vastav märksõna on oluline.
Autorid tänavad osutatud abi ja toetuse eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppekorralduse spetsialisti Triin Metsallikut, retsensent prof Irene Kulli, toimetaja Kristjan Tederit ja õigusteaduskonna direktorit dr Peep Pruksi.

Meeldivat lugemist soovides

Piia Kalamees
Martin Käerdi
Sander Kärson
Karin Sein

Tallinnas 15. juulil 2017


Autorid
  • Piia Kalamees
  • Martin Käerdi
  • Sander Kärson
  • Karin Sein
Raamatu ilmumisaeg
  • 2017